Vítejte na našem webu.

Jsme společenstvím křesťanů, jehož posláním je zjevovat a umožňovat reálně prožít existenci milujícího Boha a Jeho péči o člověka tak, aby se tu mohl cítit jako v domě Toho Nejlepšího Otce.

Jsou mezi námi vítáni všichni, kteří Pána Boha či Jeho pomoc a lásku hledají nebo již dlouhé roky znají.

Může přijít každý i v tom nejrozbitějším stavu – a může tu najít pomoc shůry s lidsky nepředstavitelným řešením rozbitého srdce, zklamání ze vztahů, depresí, uzdravení z fyzických nemocí, praktickou pomoc pro řešení existenčních problémů i exekucí … Pán Bůh umí pomoci každému právě v tom, co potřebujeme.

A stejně tak se může přijít podívat i každý spokojený člověk, i ten na vrcholu svého životního štěstí a úspěchů – a zjistit, že v opravdovém vztahu s živým Bohem to může být ještě lepší. Mnohem lepší! A tak jsou mezi námi i velmi úspěšní a charakterní lidé s dobrým srdcem. I proto vedeme nebo se podílíme na několika pozoruhodných službách národního či mezinárodního významu a sloužíme různým VIP ze světa politiky, businessu nebo umění, církvím či organizacím.

Spolupracujeme s lidmi z mnoha křesťanských církví a společenství bez rozdílu denominací, v ČR i v zahraničí (Evropa, JV Asie, Afrika, Blízký východ, USA). Věříme, že Pán Bůh má jenom jednu rodinu složenou ze všech, kteří v Něj věří a vydali své životy Pánu Ježíši Kristu. Ctíme to, že každý jednotlivec, sbor či denominace má své specifické obdarování od Boha, kterým může zjevovat velikost Jeho dobroty, a z této rozmanitosti se radujeme.

Část naší služby je zaměřena na cílený osobní rozvoj, aby každý mohl najít svoji vlastní hodnotu a obdarování a velice v něm vyrůst. Potom může v dobrém inspirovat a ovlivňovat životy druhých – a jeho samotného to přitom velice baví. To je jeden z klíčů šťastného a naplněného života, který Pán Bůh připravil pro každého, kdo s Ním chce žít (viz Žalm 1, Žalm 16, Efezským 2:8-10 aj.).

Základem naší služby je samozřejmě Kniha knih, Bible, kde je zjevováno tolik Boží moudrosti a dobroty připravené pro každého člověka, že nás to má vést do živého vztahu s Pánem Ježíšem Kristem. Věříme, že Ježíš nepřišel jednom proto, aby děti měly radost jednou za rok, když si na Vánoce připomínáme Jeho narození v judském Betlémě, ale aby ji vrátil i dospělým, kteří tuto radost spojenou s Ním poztráceli během života v naší většinově ateistické společnosti. Můžeme se k Němu pro tu životní radost a štěstí vrátit, protože:

Ten živý, na Velikonoce vzkříšený Pán Ježíš Kristus ti nabízí…

…svoji lásku, radost, pokoj…

…laskavost, trpělivost, dobrotu…

…uzdravení nitra i těla…

…odpuštění tvých chyb a hříchů i pomoc s jejich následky…

…vysvobození ze strachů, trápení a toho, co tě sužuje…

…nové dobré vztahy – s Bohem i řadou vzácných lidí…

…druhou šanci neboli nový život, který může být "v plnosti, v hojnosti" (Bible, Jan 10:10)

- a to na celou věčnost, protože není jedno, kde a s kým ji strávíme.

Pokud chcete tohoto milujícího Boha alespoň trochu poznat a zažít, jste vítáni každou neděli na shromáždění v 9:30 v Turnově, Výšinka 994. Během týdne se scházíme na domácích skupinkách v Turnově, Liberci a jinde. Pokud by návštěva shromáždění pro Vás byla ještě příliš velký krok kvůli nedobrému obrazu církve, který mnozí z historie nebo televize máme, ale chtěli byste se dozvědět o Bohu a Jeho lásce či pomoci více, napište na sborový e-mail info@mfh.cz a můžeme se poprvé setkat někde v kavárně nebo Vám ukážeme příjemné sborové prostory osobně a zodpovíme jakékoli Vaše dotazy.


Těšíme se na Vás!

Bůh Vám žehnej!

pastor sboru,

 Jiří Čihulka MBA, B.A., DiS.My Father's House

Chvály na nedělním shromáždění v Turnově.

Nedělní školka.

Sborový výlet do Ochranova (Herrnhut).

MFH podporuje Izrael


Verš do současné situace:

Za pokoj Jeruzaléma se modlete: "Ti, kdo tě milují, ať žijí pokojně!
Pokoj ať vládne ve tvých zdech, v tvých palácích ať je bezpečně!"

                                                                                             Žalm 122:6-7 (B21)