Pořad bohoslužeb

Každou neděli od 9:30 do 11:30

na adrese Výšinka 994, Turnov, 511 01

Jak přispět?


Dobrovolné příspěvky a dary členů MFH na naši činnost jsou hlavním zdrojem příjmů spolku a současně slouží pro pomoc potřebným mezi námi.

Pokud byste nás chtěli podpořit, budeme vděční za jakoukoliv formu podpory, ať již za modlitbu, dobrovolnou výpomoc nebo materiální podporu.

Finanční dary lze zasílat na účet: 2600468896/2010

Pokud chcete podpořit naše misionáře v Asii v projektu Asia Harvest, zvolte variabilní symbol: 501


Spolupracujeme a podporujeme:


Kontaktujte nás:

My Father's House

Výšinka 994, Turnov, 511 01