Krása – Kreativita – Umění

V Žalmu 150 se píše: "Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina!"

Jelikož sídlíme v Turnově přezdívaném srdce Českého ráje, nemělo by být složité vidět alespoň střípky krásy ráje, které nějak nadchnou, dotknou se srdce a umožní nahlédnout za oponu každodenního běhu všedního života. Chceme vidět krásu, žasnout nad nádherou stvoření a Toho, který vše stvořil tak dobře, a reagovat způsobem, který bude pozdvihovat k nebi – oči i srdce, hlasy při zpěvu, ruce při tanci, naše vztahy i vše, co děláme. Protože celé naše životy se mohou naučit vnímat Boží nádheru a postupně se stávat chválou, vděčností či uměním, i kdybychom se k Bohu nejprve obraceli naprosto rozbití. Jeho dílo v každém z nás může být pozoruhodné a naše životy s Ním tak inspirující, že po Božím doteku a pomocí zatouží mnozí.

Naši úžasní učitelé hudby Honza s Magdou dokázali na hudebním gymnáziu vychovat špičkovou českou sopranistku Adélu nebo jednoho z nejlepších mladých křesťanských "chváličů" Tima, okolo něhož u nás vyrostl tucet dalších hudebníků a zpěváků. Jeden z nich, kdysi vyhozen z hudební školy "pro naprostý nedostatek talentu", tu prožil prorockou inspiraci od Boha a natolik v ní vyrostl, že dostal stipendia na prestižní univerzity v USA, kde hraje v kapelách, testuje kytary a žije život za hranicí lidských představ.

Ježíšovu lásku i křest tu mohl prožít významný sklářský umělec, než odjel přednášet na univerzitu do Japonska. Dcera dalšího slavného skláře tu malovala obrazy, které jsou jako živé.

Inspirovanému malování během chval se tu s pomocí výtvarnice Josefky začala věnovat skupina dospělých i dětí a vzniklé obrazy mluví k srdci lépe než mnozí teoretici. Během dvou let podnikatelka Iva maluje takové obrazy, že by mohla naplnit galerii a je o ně zájem až na druhém konci světa.

Vzniká tu animované umění, nové chvály, kázání, články a literatura, videa i online přenosy či služby, skrze které Bůh inspiruje a uzdravuje lidské životy. Základní texty Bible říkají o Bohu, že je "láska" a "dobrý", takže Ho můžeme poznávat osobně tak hluboce, že budeme žasnout my – i lidé kolem nás.

Nemělo by nás to překvapovat. Evan Roberts, vedoucí národního probuzení ve Walesu v letech 1904-1905, napsal: "Bůh je šťastný a radostný. Proto bychom měli být šťastní a radostní i my."

Přijď se podívat. Žádný problém není tak velký, aby ti s ním Bůh neuměl pomoci. Přišli i lidé vážně nemocní, v exekucích či depresích s myšlenkami na nejhorší, a Bůh změnil jejich trápení v radost. I z Trosek se může stát symbol ráje. A pokud se ti daří – tak i ten nejlepší život Bůh umí tak vylepšit, že budeš moci žasnout i ty.

"Kolik květin, kolik západů slunce a dalších krás tě obklopuje jako dárek Toho, kdo tě nejvíce miluje…"

Krása


Hanika
Hanika
Iva
Iva

Fotogalerie